"Karlsen-kvalitet"

KONTAKT OSS I DAG

Send oss en melding:

Hva står i bildet?

 

Kort beskrivelse av
Karlsen & Sønn AS

Karlsen & Sønn AS eies 100 % av Eiendomsselskapet Karlsen & Sønn AS. Selskapet er et heleid fam. selskap der 4 søsken har like deler.

Produksjonsselskapet ble etablert i 1947 av Johan Karlsen. Sammen med sin far Trygve Karlsen etablerte de to avdelinger 1. Kobber og blikkenslagerforretning 2. rustfri industri.

På 60 tallet og 70 tallet var blikkenslageravdelingen en av Norges største med over 40 mann og en meget avansert maskinpark. Avdelingen hadde oppdrag over hele landet.

Tidlig på 70 tallet kom bedriften også inn i offshore med hovedvekt på ventilasjonsproduksjon. Både prefab. og montasje.

Referanser her er; Beryl A, Statfjord A og B, Gullfaks A, Oseberg, Veslefrikk A og B, Snorre osv. osv.

Den Rustfrie avdelingen hadde tidlig på 60 tallet ca. 15 ansatte der hovedproduksjonen rettet seg mot benkebeslag til kjøkken, storkjøkkenutstyr, og spesialting i rustfritt til land og sjø.

 

Bedriften har sin opprinnelse fra Fabrikkgaten i Bergen, var i mange år på Minde, (Conrad Mohrsvei 9) Etablerte fabrikkanlegg på Straume i Fjell kommune i 1974.

Dette anlegget ble solgt i 2003 og produksjonen ble flyttet til nytt næringsbygg i Straume Næringspark i 2004.  Bygget heter Karlsenbygget og eies 100% av eiendomsselskapet Karlsen & Sønn AS.

 

Plate og sveis kobber og blikk har vi dag integrert i ett verksted med fagfolk i begge fagområdene. Verkestedet har i dag ca 900 m2 prod. lokalet og vi er 12-15 mann i verkstedet.

 

Vi har vært tungt inne i offshore markedet i mange år på ulike områder. Vår sammensatte fagekspertise gjør oss som bedrift interessant for mange kunder. Våre fagfolk er meget flinke, veldig stabile og har nødvendig finish i sitt arbeid.

Våre offshore produkter er godt kjent for sin solide kvalitet.

Alle nødvendige verkstedssertifikater er på plass, samt KS, HMS, Interkontroll etc.

 

Ledelsen er i dag Frank og Johan Karlsen. Frank med daglig ledelse adm. og kalkulasjon, Johan med produksjon og kalkulasjon. Lisbeth Aasebø er ansvarlig for økonomi og regnskap. VVS Ing. Terje Karlsen har kontor i vår adm.fløy og innleies etter behov.

Arne Straume er ansvarlig for innkjøp og transport. Stig Øvstegaard og Børje Hagenes er prosjektansvarlig i verkstedet.

Bedriften har ekstern support på styrkeberegninger og tester.

 

Bedriften har innført delt lederansvar i verkstedet med stor suksess. Våre kunder kan stå i direkte kontakt med produksjonen og får god følelse med fremdriften i oppdragene.

 

Maskinparken og alt sveiseutstyr er moderne og godt tjenelig for den type oppdrag vi i dag har.

Verkstedet har i dag en omsetning på ca. 20 mill. og vår målsetning er å øke denne sakte til 23-25 mill. Basert på markedsmuligheter og nye produkter.

 

Våre kunder i dag er oljeselskapene og operatørselskapene i Nordsjøen samt ingeniørmiljøer som leverer til tjenester til sjø og land.

Vannbehandling og Aquakultur.

Bygg og anlegg skal også få større oppmerksomhet.

 

Bedriften er motivert og har en meget god tone mot sine oppdragsgivere.

Vi liker å være enkel å ha med å gjøre!

 

August 2008.

Frank Karlsen 

daglig leder